Мировець Юлія Василівна

2008 р. – закінчила Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця.

2010 р. – інтернатура в НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Радіологія».

2011 р. – спеціалізація з рентгенології на базі Київської медичної академії післядипломноїосвіти ім. П.Л.Шупика.

2010 р. – курси ТУ «Магнітно-резонансна та комп’ютерна томографія» на базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

2015 р. (вересень) – передатестаційний цикл з рентгенології на базі КМАПО ім. П.Л.Шупика.

2016 р. (червень) – взяла участь в «First European Radiology School, Focus on CT».

2016 р. (жовтень) – взяла участь в теоретичному курсі на школі-семінарі за темою «КТ-діагностика злоякісних пухлин ротової порожнини, глотки, гортані».

2017 р. (березень) – взяла участь в роботі V-го Національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні».

2018 р. (березень) – взяла участь в роботі VI-го Національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні».

2019 р.- взяла участь у роботі VII школи МРТ Фармак 2019.

Спеціаліст в області КТ досліджень патології легень, суглобів, головного мозку, онкології.

Стаж роботи – 9 років.

Томашевський Роман Олександрович

2007 р. – закінчив Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, спеціальність «Лікувальна справа».

З 2007 по 2009 р. – інтернатура по спеціальності «Радіологія» на базі національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

2010 р. – спеціалізація «Рентгенологія». Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

2010 р. – ТУ «Комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія». Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

2011 р. – ТУ «Магнітно-резонансна томографія». Лікувально-діагностичний центр міжнародного інституту біологічних систем ім. С.М. Березіна, м. Санкт-Петербург, Росія.

2014 р. – ТУ «Додержання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючих випромінювань в медичних закладах». Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

2016р. – взяв участь в «First European Radiology School, Focus on CT».

2017 р. (березень) – взяв участь в роботі V-го Національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні».

2018 р. (березень) – взяв участь в роботі VI-го Національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні».

Спеціаліст в області МРТ досліджень суглобів, патології головного мозку та хребта.

Стаж роботи – 10 років.